Privacy – cookies

Bescherming van het Privéleven

Sete Di Vini garandeert dat je persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geef je ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door Sete GCV – Sete di vini, Kontichstraat 32, B-2650 Edegem. Sete di vini waarborgt je dat de gegevens die je verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschik je op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en wijzigen van de gegevens die op jou betrekking hebben. Het volstaat een email te sturen naar info@setedivini.be of je aan te melden op www.setedivini.be .

Je erkent expliciet dat een door jou opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email communicatie tussen jou en Sete di vini de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. Je wordt aangeraden je email adres regelmatig op nieuwe post te controleren.

De gegevens die wij je vragen wanneer je je registreert of bij Sete di vini een bestelling plaatst, hebben wij nodig om je een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe je bestellingen snel en correct te verwerken.

Je kan je, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Daartoe kan je je richten tot Sete di vini via email: info@setedivini.be. Je persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar Sete di vini mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel je bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld je adres nodig). Je persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij de klantendienstverlening van Sete di vinia. 

Sete Di Vini kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Sete Di Vini website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor alle bezoekers.

Sete Di Vini garandeert dat zij aansprakelijkheid opneemt voor misbruik van persoonsgegevens van de consument veroorzaakt door eventuele tekortkomingen in haar veiligheidsvoorzieningen en garandeert dat bewezen schade die hierdoor werd veroorzaakt zal vergoed worden.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Sete di vini website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internet browser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internet browser.

De website maakt gebruikt van volgende cookies: Taalcookie: de taal die je spreekt; Email cookie: username en dus email-adres; Livechat cookie: een cookie die gebruikt wordt bij de livechat